رسانه

در این بخش آخرین ویدیوهای تولیدی تیم مسابقه را مشاهده خواهید کرد

معرفی بخش “موسیقی خانگی”

تیزر معرفی امیر غفارمنش

معرفی بخش “بازی یک صحنه از یک فیلم یا سریال”

معرفی بخش “بازی یک نمایش نامه”

پشت صحنه تولید مسابقه خونه مونی

تیزر معرفی نمونه هایی از بخش های مسابقه

معرفی بخش “بازی یک نمایش نامه”

تیزر مسابقه خونه مونی

تیزر معرفی بخش های مسابقه

معرفی بخش “خوانندگی در ویدیوهای خلاقانه”

تیزر معرفی داوران مسابقه

تیزر معرفی بخش های مسابقه

تیزر معرفی نمونه هایی از بخش های مسابقه

معرفی بخش “بازی یک صحنه از یک فیلم یا سریال”

معرفی بخش “موسیقی خانگی”

معرفی بخش “خوانندگی در ویدیوهای خلاقانه”

معرفی بخش “بازی یک نمایش نامه”

معرفی بخش “بازی یک نمایش نامه”

تیزر معرفی امیر غفارمنش

تیزر معرفی داوران مسابقه

تیزر مسابقه خونه مونی

پشت صحنه تولید مسابقه خونه مونی